Нова услуга е-сметка!

Заменето го поштенското сандаче со електронско!

Со услугата е-сметка, износот на фактурите може да ги добивате и по електронска пошта.

Така ќе бидете сигурни дека секогаш навремено ќе ги добивате фактурите и можете да ги плаќате без задоцнување, со што ја избегнувате каматата.

Со услугата е-сметка добивате и можност за најава, преку Интернет, во нашиот систем за преглед и следење на состојбата на вашите фактури од аспект на извршени плаќања како и заостанат долг.

За оваа ќе ви бидат креирани посебна Ваша корисничка сметка за најава, со Корисничко име и лозинка, која ќе Ви биде доставена на Вашата е-пошта.

За регистрирани корисници